Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (3)
    Osoby (4)
    Nabór urzędników (2)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    AKTUALNOŚCI i OGŁOSZENIA (44)

Wybory
    Wybory parlamentarne 2011 (1)
    Prezydenta RP (4)
    Samorządowe (2)
        Wybory 21-11-2010 roku (4)
        Gminna Komisja Wyborcza (10)
    Do Parlamentu Europejskiego (1)
    Rejestr wyborców (0)

Menu Podmiotowe
    Rada Gminy (3)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            Skład Rady Gminy (3)
                Przewodniczący Rady (1)
                Komisje (0)
                    Komisja Rewizyjna (1)
                    Komisja Kultury i Oświaty (1)
                    Komisja Infrastrukrury i Budżetu (1)
            Informacje o pracach Rady Gminy (0)
            Ogłoszenia Rady Gminy (1)
            Protokóły z sesji Rady Gminy VI kadencji (11)
        Kompetencje i przedmiot działalności Rady Gminy (1)
        Uchwały Rady Gminy Dębnica Kasz. (0)
            VI kadencji lata 2010-14 (0)
                z roku 2011 (74)
                z roku 2010 (12)
            V kadencji lata 2006-10 (0)
                z roku 2010 (80)
                z roku 2009 (115)
                z roku 2008 (75)
                z roku 2007 (56)
                z roku 2006 (15)
            Archiwum uchwał Rady Gminy (0)
                z 2006 roku (36)
                z 2005 roku (81)
                z 2004 roku (66)
        Oświadczenia majątkowe (1)
        Archiwum (1)
            Protokóły z sesji Rady Gminy IV kadencji (38)
            Protokoły z sesji Rady Gminy V kadencji (51)
            Protokóły z posiedzeń Komisji Rady Gminy IV kadencji (0)
                Protokóły z posiedzeń Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki (67)
                Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej (27)
                Protokół z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego (48)
                Wspólnych (11)
            Ogłoszenia Rady Gminy V kadencji (1)
            Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy V kadencji (1)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej (34)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Kultury i Oświaty (71)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Infrastuktury i Budżetu (11)
                Protokoły z posiedzeń wspólnych komisji (36)
    Wójt Gminy (1)
        Status prawny (1)
        Zadania i kompetencje (1)
        Oświadczenie majątkowe (7)
    Urząd Gminy (2)
        Status prawny (1)
        Organizacja (1)
            Regulamin organizacyjny urzędu (1)
            Zarządzenia wewnętrzne (0)
                z 2011 roku (7)
                z 2010 roku (9)
            Zastępca Wójta (1)
            Sekretarz (1)
            Skarbnik (1)
        Procedury (0)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Biuro Obsługi Szkół (4)
            Protokoły z kontroli BOS (2)
        Gminny Ośrodek Kultury (4)
            Protokoły z kontroli GOK (7)
            Zarządzenia (6)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
            Protokóły z kontroli OPS (4)
            Zarządzenia (10)
        Zespół Szkół Dębnica Kaszubska (9)
            Protokoły z kontroli Zespołu Szkół (4)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny Dębnica Kaszubska (6)
            Protokóły z kontroli Szk w Dębnicy Kasz (12)
        Szkoła Podstawowa Gogolewo (3)
            Protokóły z kontroli Szk. w Gogolewie (7)
        Szkoła Podstawowa Motarzyno (5)
            Protokoły z kontroli Szk. w Motarzynie (7)
        Zakład Gospodarki Komunalnej (2)
            Protokóły z kontroli ZGK (3)
            Uchwały Rady Nadzorczej (3)
    Jednostki pomocnicze (1)
    Gmina w stowarzyszeniach i fundacjach (1)

Prawo miejscowe
    Elektroniczny Zbiór Aktów Prawnych (1)
    Statut (1)
    Uchwały (0)
        Budżet gminy (7)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (2)
        Planowanie przestrzenne (6)
        Ochrona środowiska (4)
        Podatki lokalne (2)
        Pomoc społeczna (0)
        Sprawy organizacyjne (0)
            Wybory (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (16)

Menu Przedmiotowe
    Podatki i opłaty miejscowe (0)
        Podatek rolny (1)
        Podatek leśny (1)
        Podatek od nieruchomości (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Opłaty lokalne (2)
        Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cene oleju napędowego (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Strategia rozwoju lokalnego (2)
        Studium zagospodarowania przestrzennego (1)
        Miejscowe Plany Zagospodarowania - MPZ (1)
            MPZP obowiązujące (9)
            MPZP opracowywane (1)
    Zamówienia publiczne (0)
        Otwarte przetargi (1)
        Rostrzygnięcia (96)
        Anulowane (25)
        Umowy (0)
            Rok 2010 (7)
            Rok 2009 (14)
            Rok 2008 (16)
            Rok 2007 (18)
            Rok 2006 (19)
            Rok 2004 -2005 (29)
    Majątek i budżet (0)
        Budżet gminy (27)
        Mienie komunalne (7)
    Załatwiane sprawy (0)
        Akty stanu cywilnego (10)
        Budownictwo i planowanie przestrzenne (6)
        Działalność gospodarcza (3)
        Wydanie dowodu osobistego (2)
        Nieruchomości (9)
        Ochrona środowiska (3)
        Ewidencja ludności (1)
    Dokumentacja kontroli (1)
        2004 (3)
        2005 (5)
        2006 (6)
        2007 (1)
        2008 (3)
        2009 (7)
        2010 (1)
        2011 (3)
    Oświadczenia majątkowe (18)

Informacje
    Instrukcje obsługi (2)
    Dostęp do inform. publicznych (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

Druki i formularze