Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje Panstwowej Komisji Wyborczej

WYBORY
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 

Wybory odbędą się
w niedzielę 9 października 2011 r., głosowanie w godzinach 700 - 2100


Aktualności i informacje Państwowej Komisji Wyborczej dostępne sa na stronie 
1. Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w 2011 r.
2. Kalendarz wyborczy.
3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wybrach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 
4. Informacja Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Dębnica Kaszubska miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów. 
5. Obwieszczenie o obwodach głosowania na terenie gminy Dębnica Kaszubska.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Uprawnienia wyborców.
1. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, 
2. Informacja Wójta Gminy o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, 
3. Nakładka na karty do głosowania. 
4. Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje sie lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
7. Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców.
8. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
8. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.

Geografia wyborcza 
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku