Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Elektroniczny Zbiór Aktów Prawnych EZAP

Elektroniczny Zbiór Aktów Prawnych

1. MONITOR POLSKI

2. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. AKTY PRAWNE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ZE SKOROWIDZEM

4.  AKTY PRAWNE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA  zawiera     

Elektroniczny Zbiór Aktów Prawnych  EZAP jest rozbudowanym, systemem wspomagającym tworzenie, zarządzanie i publikowanie zbiorów aktów prawnych – w tym zbioru prawa miejscowego.

Dzięki wbudowanemu Edytorowi Aktów Prawnych XML, stanowi całościowe rozwiązanie problemu stanowienia prawa na poziomie samorządowym.

Podstawa prawna:  Art. 20a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

EZAP:
- Gromadzi akty prawne i wszelkie inne dokumenty wewnętrzne Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych;
- Systematyzuje istniejącą bazę poprzez stworzenie własnych elektronicznych skorowidzów (indeksów haseł);
- Zapewnia łatwy i szybki dostęp do informacji;
- Pozwala na korzystanie z baz aktów normatywnych – ISAP (baza Kancelarii Sejmu) oraz LEGALIS (C.H.Beck);
- Gwarantuje bezpieczeństwo poufności danych poprzez nadawanie uprawnień do korzystania oraz edycji
- Zapewnia możliwość prowadzenia w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych wraz z elektronicznymi skorowidzami i ich publicznego udostępniania w Internecie - Zapewnia błyskawiczne wyszukiwanie aktów prawnych dzięki: 
a. Sortowaniu listy aktów wg daty, numeru, organu wydającego, typu aktu,
b. Wyszukiwaniu wg dowolnych kryteriów: typ aktu, organ wydający, data, status obowiązywania, tekst w tytule, hasło skorowidza, zbiór aktów.
- Dostarcza użytkownikom wszystkich informacji o wyszukanym dokumencie
a. Ustala powiązania i relacje pomiędzy dokumentami,
b. Umożliwia wgląd w poszczególne wersje dokumentu,
c. Określa status dokumentu: obowiązujący/nieobowiązujący,
d. Informuje, kto jest autorem dokumentu (organ wydający akt prawny).