Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

        GMINA, DĘBNICA KASZUBSKA  (dane wg GUS)    

Ludność -  9 6 tys., co stanowi 10.12% ludności powiatu słupskiego w 20 sołectwach  i 44 miejscowościach. 
Gęstość zaludnienia: 32 osoby/km2
Powierzchnia 300.02 km2, co stanowi 13.02% powierzchni powiatu słupskiego  
w tym:  użytki rolne: 126,45 km2 – 42,2% , lasy i grunty leśne: 151,58 km2 -  50,6%, pozostałe grunty: 20,07 km2 – 7,2%.  
Dochód  w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi: 2113,76 zł  w stosunku do średniej dla gmin
w województwie pomorskim 79.14%, w kraju 80.57%
Na terenie gminy Dębnica Kaszubska znajduje się wiele ciekawych miejsc, które warto zobaczyć i zwiedzić. Szczególną atrakcją turystyczna są jeziora i rzeki, na których w latach 20-tych XX w. wybudowano działające do dziś elektrownie wodne. Istnieją ciekawe szlaki rowerowe, które zadowolą miłośników jazdy rowerowej. Dla miłośników fauny i flory polecamy ścieżki przyrodnicze, prezentujące walory przyrodnicze gminy. Bliskość położenia miasta Słupska stwarza korzystne warunki dla rozwoju turystyki wiejskiej.