Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny wójta

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Pan Eugeniusz Dańczak
wybrany został ponownie w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym w dniu 21 listopada2010 r., zgodnie z ustawą  o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
Pan Eugeniusz Dańczak
otrzymał  od Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
Pana Stanisława Kozaczuka  w dniu 1 grudnia 2010 r. 
Pan Eugeniusz Dańczak zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym
na uroczystej sesji w dniu 1 grudnia 2010 r . złożył ślubowanie
następującej treści:

„Obejmując Urząd Wójta gminy Dębnica Kaszubska, uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska. 
Tak mi dopomóż Bóg"

Zobacz także

Oświadczenia majątkowe wójta V kadencji

Zadania i kompetencje