Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta

Do zadań zastępcy wójta należy:

 1. zastępowanie wójta w przypadku niemożności wykonywanie przez niego funkcji
 2. nadzorowanie pracy na stanowiskach

  - ds. gospodarki gruntami,
  - ds. rolnictwa i ochrony środowiska,
  - ds. planowania przestrzennego,
  - ds. zarządzania projektami ,
  - ds. realizacji inwestycji i remontów budynków,
  - ds. realizacji inwestycji i remontów budowli,
  - ds. zamówień publicznych i rozliczania projektów
  - ds zarządzania projektami i drogownictwa.
 3. nadzorowanie pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej,
 4. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,
 5. wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez wójta.