Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w gminie Dębnica Kaszubska.

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ  WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

1) przetarg III - działka niezabudowana nr 20/2,o pow. 0,16 ha,
położona w obrębie Krzynia, księga wieczysta nr 54104.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewiduje obszary zabudowane.
(Termin I przetargu 12.12.2008 r., II przetargu 31.03.2009 r.)
Cena wywoławcza działki wynosi 35.000,00 zł, wadium 3.500,00 zł.

2) przetarg I - działka nr 80/2, o powierzchni 0,0864 ha,
położona w obrębie Gogolewo, Księga wieczysta nr SL1S/00051941941/9.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewiduje obszary gruntów pod zabudowę.
Cena wywoławcza działki wynosi 13.570,00 zł, wadium 1.500,00 zł.

PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na rzecz mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska,
na sprzedaż działki nr 55, o powierzchni 1,26 ha,
położonej w obrębie Budowo, księga wieczysta nr 76923.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska przewiduje obszary gruntów rolnych.
Cena wywoławcza działki wynosi 15.601,00  zł, wadium 1.500,00 zł.
Zasadne jest przeprowadzenie przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy, celem zabezpieczenia im możliwości pracy w pobliżu miejsca zamieszkania oraz pozyskiwania dopłat unijnych dla rolnictwa, z czym wiąże się poprawienie warunków materialnych naszych gminnych mieszkańców.

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument