Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2007 roku

WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, nr 210, poz. 2135)


 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2007 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

 PROPAGOWANIA I ROZWIJANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI

1.    Rodzaj zadania – propagowanie, upowszechnianie i organizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
2.    Formy realizacji zadania
        - rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych, 
        - rozwój bazy sportowej, wynajem obiektów, 
        - zakup sprzętu sportowego, 
        - wyjazdy na zawody, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, 
        - promowanie osiągnięć sportowych zawodników i klubów  sportowych, 
        - organizowanie rajdów, konkursów i imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne, przyrodniczo- ekologiczne gminy a także aktywny wypoczynek, 
        - organizację szkoleń kadry trenerskiej, instruktorskiej  dzieci i młodzieży.
3.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formach określonych w pkt 2 w 2007 roku wynosi   120.000 zł
4.
    W 2006 roku na realizację  zadań przekazano organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  kwotę   101.000 zł.
5.  Termin realizacji zadań:      ROK 2007
6.  Termin składania ofert:      14 marca  2007 r. do godz. 15.oo
7.  Miejsce skłądania ofert:
    Sekretariat Urzędu Gminy, 
                                          76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
                                          ul. Zjednoczenia 16 a
8.  Publiczne otwarcie ofert:   15 marca 2007 r.  godz. 10.oo 
                                          Sala konferencjna URZĘDU GMINY w DĘBNICY KASZUBSKIEJ

Załączniki

Konkurs ofert na wykonywanie zadań pożytku publicznego (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oferta realizacji zadania publicznego (49.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa o realizacje zadania publicznego (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument