Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2011-12-09 11:20:55

Witold Mrówczyński

Utworzenie

2011-12-09 11:22:43

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "SIWZ"

2011-12-09 11:22:43

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 1 - formularz oferty"

2011-12-09 11:22:43

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 2 - oświadczenie"

2011-12-09 11:22:43

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 3 - wykaz osób"

2011-12-09 11:22:43

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 4 - wykaz robót"

2011-12-09 11:22:43

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 5 - wzór umowy"

2011-12-09 11:22:43

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 6 - przedmiary robót"

2011-12-09 11:22:45

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 7 - STWiOR"

2011-12-09 11:23:22

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 8 - projekt budowlany"

2011-12-09 11:23:22

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "Zmiana w projekcie"

2011-12-09 11:30:10

Witold Mrówczyński

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2011-12-09 11:30:32

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-09 11:33:52

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie"

2011-12-09 11:33:54

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-09 11:38:19

Witold Mrówczyński

Usunięto załącznik o nazwie "Ogłoszenie"

2011-12-09 11:38:20

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-09 11:38:46

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie"

2011-12-09 11:38:47

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-09 11:41:25

Witold Mrówczyński

Usunięto załącznik o nazwie "zał nr 1 - formularz oferty"

2011-12-09 11:41:25

Witold Mrówczyński

Usunięto załącznik o nazwie "zał nr 2 - oświadczenie"

2011-12-09 11:41:25

Witold Mrówczyński

Usunięto załącznik o nazwie "zał nr 3 - wykaz osób"

2011-12-09 11:41:25

Witold Mrówczyński

Usunięto załącznik o nazwie "zał nr 4 - wykaz robót"

2011-12-09 11:41:27

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-09 11:42:11

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 1 - formularz oferty"

2011-12-09 11:42:11

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 2 - oświadczenie"

2011-12-09 11:42:11

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 3 - wykaz osób"

2011-12-09 11:42:11

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "zał nr 4 - wykaz robót"

2011-12-09 11:42:30

Witold Mrówczyński

Aktualizacja po nieudanej transmisji danych do serwera BIP

2011-12-09 12:43:27

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-09 12:43:43

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-23 08:28:46

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "Zmiana ogłoszenia"

2011-12-23 08:28:46

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "Informacja o zmianie terminu"

2011-12-23 08:28:47

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-23 10:23:18

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-23 10:26:35

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "rysunek pogladowy"

2011-12-23 10:26:35

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "odpowiedź na zapytanie 1"

2011-12-23 10:26:35

Witold Mrówczyński

Dodano załącznik o nazwie "Przedmiar po aktualizacji"

2011-12-23 10:26:36

Witold Mrówczyński

Aktualizacja

2011-12-29 10:55:14

Witold Mrówczyński

Aktualizacja