Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Dane podstawowe

Gmina Dębnica Kaszubska
ul. Zjednoczenia 16a
76-248 Dębnica Kaszubska
NIP:  839 - 21 - 92 - 397  REGON 770979803

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące samorządu gminnego - w szczególności o statusie prawnym gminy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej, majątku, a także dane o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

 

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska 
ul. Zjednoczenia 16a
76-248 Dębnica Kaszubska
  telefon:  0~59 81-31-623   fax:   0~59 81-31-634
  e-mail:  sekretariat@debnica.pl ;  www.debnica.pl

Zobacz także

Gmina w stowarzyszeniach i fundacjach

Charakterystyka ogólna