Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rejestry prowadzone przez St pracy ds gospodarki nieruchomościami

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Monika Żendarska (pokój nr 17).

Prowadzi rejestry/ewidencje:

-           rejestr sprzedanych nieruchomości wchodzących w skład mienia Gminy Dębnica Kaszubska,

-            rejestr sprzedanych lokali mieszkalnych z zasobu mienia Gminy Dębnica Kaszubska,

-            ewidencja nieruchomości wchodzących w skład mienia Gminy Dębnica Kaszubska,

-            rejestr użytkowników wieczystych,

-            rejestr dzierżawców mienia komunalnego,

-            rejestr lokali gminnych mieszkalnych.