Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rejestry prowadzone przez St pracy ds planowania przestrzennego

Stanowisko ds. planowania przestrzennego – Danuta Matuszewska (pokój nr 4).

Prowadzi rejestry/ewidencje:

-            rejestr planów miejscowych,

-            rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

-            rejestr wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.