Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska – sezon 2011-2012

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska – sezon 2011-2012 za najkorzystniejszą (biorąc pod uwagę jedyne kryterium, jakim była cena) uznano ofertę złożoną przez:

Część 1 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o., ul. Zjednoczenia 48D, 76-248 Dębnica Kaszubska – 110,00 zł brutto – 100 pkt
Część 2 – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z o.o., ul. Zjednoczenia 48D, 76-248 Dębnica Kaszubska – 110,00 zł brutto – 100 pkt
Część 3 – Usługi Transportowe Eugeniusz Krycki, Motarzyno, 76-248 Dębnica Kaszubska – 100,00 zł brutto – 100 pkt
Część 4 – Firma Usługowa Błażejewski Dariusz, Kotowo 2, 76-248 Dębnica Kaszubska – 130,00 zł brutto – 100 pkt
Część 5 – Firma Usługowa Błażejewski Dariusz, Kotowo 2, 76-248 Dębnica Kaszubska – 130,00 zł brutto – 100 pkt
Cześć 6 – Sklep Spożywczo - Przemysłowy Jarosław Wyka, Mielno 42, 76-248 Dębnica Kaszubska – 105,00 zł brutto – 100 pkt

Załączniki

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument