Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie z dnia 30.09.2011 r. o unieważnieniu postępowania na przetarg nieograniczony pn.: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu POKL 9.1.2 pod nazwą LEPSZA SZKOŁA

Zawiadomienie
z dnia 30.09.2011 r.
o unieważnieniu postępowania na przetarg nieograniczony
pn.:  „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu POKL 9.1.2 pod nazwą LEPSZA SZKOŁA (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Dębnica Kaszubska), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Załączniki

Zawiadomieni o uniważnieniu przetargu (126.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument