Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Nr PP.6733.5.2011 z dnia 22.09.2011 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie
Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
Nr  PP.6733.5.2011
z dnia 22.09.2011 r.

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  dministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), informuję, że decyzją Nr PP.6733.2.2011 z dnia 4.08.2011 roku zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki 191 obręb geodezyjny Brzeziniec gmina Dębnica Kaszubska – inwestycja jako uzupełnienie przedsięwzięcia objętego wydaną w sierpniu 2011 roku decyzją o lokalizacji inwestycji celu  publicznego decyzja Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr PP.6730.2.2011 z 4.08.2011 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Dębnica Kaszubska – III Etap (obręby geodezyjne: Brzeziniec, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Krzywań, Łabiszewo, Podole Małe, Starnice, Żarkowo gmina Dębnica Kaszubska).

Załączniki

5- Kamienna wodociąg 3 (34.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument