Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty na na zadanie pn.: Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zraszania boisk sportowych w m. Dębnica Kaszubska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.:  Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zraszania boisk sportowych w m. Dębnica Kaszubska

 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Centrum Recyklingu, Transportu i Górnictwa PACIO
Mateusz Paciorek,
ul. Mikołaja 9,
88-170 Pakość - 100 pkt  Cena wybranej oferty wynosi 69 540,00 zł (brutto).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Centrum Recyklingu, Transportu i Górnictwa PACIO Mateusz Paciorek, ul. Mikołaja 9, 88-170 Pakość - 69 540,00  - 100 pkt
2. HYDROGEOWIERT, ul. Droga Jeziorna 8, 86-300 Grudziądz - 152 545,14 - 46 pkt
3. Zakład Robót Wiertniczych Andrzej Kubera, ul. Gdańska 64c, 76-100 Sławno - 99 599,36 - 70 pkt

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (44.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument