Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Dębnica Kaszubska do Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w roku szkolnym 2011/2012

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 styczna 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA
z siedzibą 76-212 Rowy,
ul. Nadmorska 17

łnia wszystkie kryteria SWIZ i otrzymała maksymalną ocenę punktową - 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono dwie oferty:

1.  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie SA, 
ul. Wybickiego 2,
77-100 Bytów.

2. PrzedsiębiorstwoKomunikacji Samochodowej w Słupsku SA z siedzibą
76-212 Rowy,
ul. Nadmorska 17.

Wynagrodzenie łączne należne Wykonawcy w okresie roku szkolnego 2011/2012 zawarło się w kwocie 139 860,00 zł brutto (tj. 129 500,00 zł netto + 10 360,00 zł podatek VAT 8%).

Załączniki

Ogloszenie o wyborze oferty (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument