Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Wykonanie elewacji obiektu ochrony zdrowia w Dębnicy Kaszubskiej w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia wraz z doposażeniem na terenie gminy Dębnica Kaszubska

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NR.271.19.2011 z  dnia 2011-08-10 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.)
zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.: Wykonanie elewacji obiektu ochrony zdrowia w Dębnicy Kaszubskiej w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia wraz z doposażeniem na terenie gminy Dębnica Kaszubska w miejscowości Borzęcino, Budowo i Dębnica Kaszubska”
za najkorzystniejszą (biorąc pod uwagę jedyne kryterium, jakim była cena)
uznano ofertę złożoną przez:  

Firmę Budowlaną „Skierka”
Edmund Skierka,
z siedzibą w Lubowidzu 4D
– 100 pkt.

Cena brutto 5 658,00 zł

Załączniki

zawiadomienie o wyborze oferty - elewacja (36.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument