Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie Nr ZSP 341-4/2010 o wyborze najkorzystniejszej oferty na na usługę cateringu na potrzeby dzieci szkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej - Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2010/2011/2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZSP 341-4/2010
z dnia 09.12.2010 r.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1655) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.
Usługa cateringu na potrzeby dzieci szkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej – Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2010/2011/2012 w ramach programu Operacyjnego kapitał Ludzki „Nauka to nie tylko ważna sprawa ale też dobra zabawa”

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Tomasz Frankowski Firma Usługowa
ul. Zjednoczenia 53
76-248 Dębnica Kaszubska

Cena wybranej oferty wynosi: 54 125,28 zł (brutto).

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

Zawiadomienie z dnia 16.12.2010 r. o unieważnieniu przetargu o usługi cateringu na potrzeby dzieci szkolnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej - Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2010/2011/2012