Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rada Gminy VI kadencji

Rada Gminy Dębnica Kaszubska VI kadencji została wybrana w wyborach powszechnych w dniu 21 listopada 2010 r. zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.Nr 95, poz. 602 z późn. zm.).
Rada Gminy Dębnica Kaszubska składa się z 15 radnych.
Radni złożyli ślubowanie na I sesji Rady w dniu 01 grudnia 2010 r. 

Zobacz także

Skład Rady Gminy Dębnica Kaszubska VI kadencji 2010-2014