Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Eugeniusz Dańczak - Wójt Gminy Dębnica Kaszubska 
OC - Marek Pietrzak
- Inspektor ds. obrony cywilnej; tel.: 59 81 32 306

ZW - Tadeusz Bejnarowicz - Zastępca Wójta Gminy
GN - Monika Żendarska
– Insp. ds. gospodarki nieruchomościami; tel. 59 81 32 321
OS - Wioletta Stenka – Ref. ds. ochrony środowiska; tel. 59 81 32 322
PP - Danuta Matyszewska – Insp. ds. planowania przestrzennego; tel. 59 81 32 313
PG - Marta Łomża-Duszny – Insp. ds. zarządzania projektami;  tel. 59 81 32 307
WS - Krystian Czapiewski - Insp. ds. współpracy ze stowarzyszeniami; tel. 59 81 32 323
RI - Adam Gardzielewski - Specjalista ds. realizacji inwestycji i remontów budowli; tel. 59 81 32 329
ZR - Joanna Krajewska – Insp. ds. zamówień publicznych i rozliczania projektów;  tel. 59 81 32 313
ZD – Sebastian Konopka – Podinsp. ds. zarządzania projektami i drogownictwa;  tel. 59 81 32 307
OP - Katarzyna Jankowska – Podinsp. ds. ochrony przyrody; tel. 59 81 32 329
IG – Marek Rzepczyński – Podinsp. ds. inwestycji gminnych; tel. 59 81 32 331

SG - Iwona Wójcik
- Sekretarz Gminy;
tel.: 59 81 32 330
USC - Katarzyna Szczecina - Zastępca Kierownika USC; tel. 59 81 32 324
EL - Beata Matusik – Insp. ds. ewidencji ludności ; tel.: 59 81 32 324
OK – Jolanta Tramś – Ref. ds. organizacyjno-kadrowych i archiwum; tel. 59 81 32 316
DG - Danuta Fiedot – Insp. ds. działalności gospodarczej;  tel. 59 81 32 316
OG - Teresa Kozdroń-Kołacka – Insp. ds. obsługi organów gminy;  tel. 59 81 32 322
SO - Agnieszka Żukowska – Podinsp. ds. oświaty;  tel. 59 81 32 315
KS - Maria Megger - Sekretarka; tel. 59 81 31 623

FS -  Marek Malinowski - Skarbnik Gminy;  tel. 59 81 32 305
FZ - Teresa Łukasiak - Zastępca głównego księgowego; tel. 59 81 32 310
FP - Aleksandra Walawicz - Ref. ds. księgowości podatkowej; tel. 59 81 32 311
FE – Emilia Dyjas - Ref. ds. księgowości podatkowej i egzekucji należności; tel. 59 81 32 308
FB - Magdalena Szerlowska – Insp. ds. księgowości budżetowej; tel. 59 81 32 311
FG - Grażyna Adamowicz – Insp. ds. księgowości budżetowej i płac; tel.: 59 81 32 319
FW - Zdzisława Konopka – Podinsp. ds. wymiaru podatku; tel.: 59 81 32 308
FK - Irena Mirończuk  - Podinsp. ds obsługi kasowej; tel.: 59 81 32 309

Zobacz także

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska - kontakt

Organizacja