Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe 2010 składane na zakończenie kadencji

Oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje publiczne i radnych Gminy Dębnica Kaszubska na zakończenie kadencji za okres 2010 roku.

/*/ Wyłączenia jawności w zakresie adresu zamieszkania i miejsca położenia nieruchomości na podstawie art.24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) dokonała Teresa Kozdroń-Kołacka

Korekty óświadczeń złożone w ciągu roku 2010
1. Pani Beaty Spierewka-Tyrkinhejm - dyrektora  Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej
2. Pani Agnieszki Machalewskiej - dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej
3. Pani Wioletty Masłyk - dyrektora  Gminnego Osrodka Klultury w Dębnicy Kaszubskiej

 

Załączniki

01. Adamowicz Marian oświadczenie za 2010 (467.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02. Dańczak Eugeniusz oświadczenie za 2010 (552.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03. Oświadczenie 2010 Olech Krzysztof (520.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04. Oświadczenie 2010 Frankowska Urszula (400.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05. Oświadczenie 2010 Karaś Jadwiga (436.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06. Oświadczenie 2010 Kiernicka Irena (414kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07. Oświadczenie 2010 Knitter Rafał (591.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08. Oświadczenie 2010 Kuziak Ireneusz (626.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09. Oświadczenie 2010 Lejczak Jadwiga (414.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10. Oświadczenie 2010 Łomża Agnieszka (414.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11. Oświadczenie 2010 Mnich Mirosław (625.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12. Oświadczenie 2010 Ostrowski Dariusz (567.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13. Oświadczenie 2010 Pałubicki Paweł (534.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14. Oświadczenie 2010 Rębas Bogdan (587.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15. Oświadczenie 2010 Tkaczyszyn Irena (428kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16. Oświadczenie 2010 Szumski Mirosław (433.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17. Machalewska Agnieszka korekta óświadzcza 2009 (505.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18. Masłyk Wioletta korekta óświadzcza 2009 (549.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19. Tyrkinhejm Beata korekta oświadczenia 2009 (411.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument