Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn.: na Kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródeł ciepła w gminie Dębnica Kaszubska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nr ZR341-14/2010 
z dnia 2010-08-0
4

Działając na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródeł ciepła w gminie Dębnica Kaszubska  za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

DANLID Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe,
Węgorzynko 6E,
77-200 Miastko - 100 punktów.
Cena wybranej oferty wynosi 1 935 401,29 zł (brutto).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1.       JACK-BUD Przedsiębiorstwo Budowlane os. B. Chrobrego paw. 110, 60-681 Poznań - 2 364 510,54 – 82 pkt 
2.       Zakład Budowlano – Instalacyjny Maciej Daszczyński, ul. Wiśniowa 66, 76-200 Słupsk - 2 130 783,30 – 91 pkt
3.       DEVICE sp. z o.o. ul. Matemblewska 19, 80-283 Gdańsk - 2 456 521,00 – 79 pkt
4.       Zakład Ogólno Budowlany Kazimierz Waliszewski, ul. Tuwima 6-7, 76-200 Słupsk - 1 792 019,64 - wykluczony
5.       DANLID Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Węgorzynko 6E, 77-200 Miastko - 1 935 401,29 – 100 pkt
6.       TECH-BUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe , Swochowo 13, 76-200 Słupsk -  2 947 676,21 – 66 pkt
7.       Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Knitter, ul. Nad Śluzami 26/26, 76-200 Słupsk - 2 223 130,90 – 87 pkt
8.       Przedsiębiorstwo Budowlane, Eugeniusz Tymoszuk, ul. Chełmońskiego 13, 76-100 Słupsk - 2 414 054,42 – 80 pkt

Działając na podstawie art. 24 ust. 2, pkt 4 i ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy
Zakład Ogólno Budowlany, Kazimierz Waliszewski, ul. Tuwima 6-7, 76-200 Słupsk z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i odrzuceniu oferty z postępowania ze względu nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (295.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument