Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XXXIV/227/2009
Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zobacz także

UCHWAŁA Nr XXXIV/227/2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości