Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ustalania stawek czynszów dzierżawnych

UCHWAŁA NR XIII/69/2007
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

Uchwała Nr XXIX/188/2009
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 27 marca 2009 roku.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata oraz ustalenia stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

UCHWAŁA NR XLII/287/2010
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ustalenia stawek czynszów dzierżawnych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

 

Zobacz także

UCHWAŁA Nr XLII/287/2010 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ustalenia stawek czynszów dzierżawnych na terenie

UCHWAŁA Nr XXIX/188/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 października 2003 roku

UCHWAŁA Nr XIII/69/2007- w sprawie zmiany uchwały nr XIII/69/2003