Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Obwody głosowania w gminie Dębnica Kaszubska

1. UCHWAŁA Nr XLIV/256/2006  Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 6 czerwca 2006 roku
w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2. UCHWAŁA Nr XXX/198/2009  Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Dębnica Kaszubska do stanu faktycznego.
3. UCHWAŁA Nr XLIV/297/2010 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29-04-2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Dębnica Kaszubska.
4. Informacja PKW z dnia 23 kwietnia 2010 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. patrz:  http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22827&news_id=43676&layout=1&page=text
5. Informacja PKW z dnia 23 kwietnia 2010 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
patrz: http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22827&news_id=43677&layout=1&page=text
6. Informacja PKW z dnia 23 kwietnia 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
patrz:
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22827&news_id=43685&layout=1&page=text

Zobacz także

UCHWAŁA Nr XLIV/297/2010 z dnia 29-04-2010 r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Dębnica Kaszubska.

UCHWAŁA Nr XXX/198/2009 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie

UCHWAŁA Nr XLIV/256/06 w sprawie utworzenia obwodów głosowania