Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rejestry prowadzone przez St pracy ds ochrony środowiska

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska – Wioletta Stenka (pokój nr 17).

Prowadzi rejestry/ewidencje:

-            ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

-            ewidencja zbiorników bezodpływowych,

-            ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków,

-            ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych,

-           rejestr informacji o środowisku RIOS,

-            ewidencja substancji szkodliwych.