Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rejestry prowadzone przez St pracy ds oświaty

Stanowisko ds. oświaty – Agnieszka Żukowska (pokój nr 29).

Prowadzi rejestry/ewidencje:

         system informacji oświatowej (SIO),

         ewidencja szkół i placówek niepublicznych,

         ewidencja spełniania obowiązku nauki,

         rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego,

         rejestr zgłoszeń zawarcia umów o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.