Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Podwilczyn

Zawiadomienie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
ZR 341-6A/2009
 z dnia 22.05.2009 r.
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Podwilczyn - ZAPROJEKTUJ - WYBUDUJ"

za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

GAZOEFEKT
Zakład Rzemieślniczy Józef Gierszewski
Płaszewko 12b,
76-200 Słupsk
Cena wybranej oferty wynosi 631 960,00 zł (brutto).

Załączniki

zawiadomienie o wyborze njkorzystniejszej oferty (196.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument