Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o otwartym naborze partnera do realizacji projektu

OGŁOSZENIE

otwartego naboru partnera na realizację projektu
pn. „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni”

W związku z zamiarem wspólnego opracowania wniosku i realizacji projektu partnerskiego w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz.1658 z późn. zm.) mającego na celu utworzenie Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni Gmina Dębnica Kaszubska poszukuje partnera zainteresowanego udziałem w projekcie partnerskim.

Projekt złożony zostanie z wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach  Działania 9.3. Lokalne Inicjatywy Obywatelskie.

Zainteresowane podmioty prosimy o przesłanie zgłoszenia
w terminie do dnia  1 czerwca 2009 roku

na adres :

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
ul. Zjednoczenia 16 A
76 - 248 Dębnica Kaszubska.

Propozycja udziału w partnerstwie (oferta) powinna zawierać co najmniej informację o:
- podmiocie i dotychczasowej działalności,
- oferowanym wkładzie możliwym do wniesienia przez potencjalnego partnera w celu jak najlepszej realizacji zadań przewidzianych w projekcie,
- potencjale organizacyjnym i kondycji finansowej oraz doświadczeniu w realizacji podobnych do planowanego projektach – ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych przez UE.

Zebrane informacje – z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów będą stanowiły podstawę wyboru Partnera, z którym zostanie zawarta umowa partnerska dotycząca realizacji planowanego projektu.
Informacja o wyborze Partnera oraz o zakresie zadań poszczególnych Partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości po zakończeniu procedury wyboru Partnera.

Wójt Gminy

 /-/ Eugeniusz Dańczak

Załączniki

Ogłoszenie wybór partnera projektu (31.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument