Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rada Gminy Dębnica Kaszubska</>


została wybrana w wyborach powszechnych w dniu 27 października 2002 r. zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.Nr 95, poz. 602 z późn. zm.).
Rada Gminy Dębnica Kaszubska składa się z 15 radnych.
Radni złożyli ślubowanie na I sesji Rady w dniu 15 listopada 2002 r. 

Zobacz także

Skład Rady Gminy Dębnica Kaszubska IV kadencji 2002-2006