Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rada gminy V kadencji

Rada Gminy Dębnica Kaszubska - V kadencji</>


została wybrana w wyborach powszechnych w dniu 12 listopada 2006 r. zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.Nr 95, poz. 602 z późn. zm.).
Rada Gminy Dębnica Kaszubska składa się z 15 radnych.
Radni złożyli ślubowanie na I sesji Rady w dniu 27 listopada 2006 r. 

W wyborach uzupełniających w dniu 21 grudnia 2008 roku do Rady Gminy Dębnica Kaszubska w okręgu wyborczym Nr 8, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Leszka Młyńskiego stwierdzonym uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXI 1/123/2008 z dnia 10 października 2008 r. do składu Rady Gminy
wybrano Dariusza Ostrowskiego.

Zobacz także

Skład Rady Gminy Dębnica Kaszubska V kadencji 2006-2010