Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Rejestry prowadzone w USC

Z-ca kierownika USC – Katarzyna Szczecina (pokój nr 6).

Prowadzi rejestry:

         rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

         rejestr akt stanu cywilnego (rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny),

         rejestr zmiany imion i nazwisk,

         rejestr upoważnień Kierownika USC.