Zamknij okno

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska Wersja do druku Drukuj dokument

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie Dostawę oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej sezon 2011-2012

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej sezon 2011-2012

jako ofertę najkorzystniejszą wybrano Ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne
„Rolmasz” Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 1,
76-200 Słupsk

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 2 – OKTAN Brzeski, Grzenkowicz, Spółka Jawna, ul. Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk  – oferta odrzucona
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 113, 76-200 Słupsk – oferta odrzucona

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:
Oferta nr 2 – OKTAN Brzeski, Grzenkowicz, Spółka Jawna, ul. Bohaterów Westerplatte 7,  76-200 Słupsk
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CePeN” Sp. z o.o. ul. Szczecińska 113, 76-200 Słupsk
Zamawiający, wyklucza ww. Wykonawców z przedmiotowego postępowania ze względu na nie spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu (36.5kB)    
Źródło informacji:
Joanna Krajewska
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2011-10-11 07:30:16
Ostatnia zmiana:
2011-10-11 07:31:42