Zamknij okno

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska Wersja do druku Drukuj dokument

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska

Na podstawie Uchwały Nr XXV/137/2008 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska uchwałą Nr VI/30/2011 z dnia 30-03-2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska uchwaliła  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska.

Zmiana studium składa się z następujących dokumentów:
1)„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska. „Część A – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” – część tekstowa, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały;
2)„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska. „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” – część graficzna w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały;
3)„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska.„Część B - Kierunki zagospodarowania przestrzennego” – część tekstowa, stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały;
4)„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska.„Kierunki zagospodarowania przestrzennego” – część graficzna w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik nr 4 do uchwały;
5) Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały.

Zobacz także

UCHWAŁA Nr VI/30/2011 z dnia 30-03-2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska

Źródło informacji:
Danuta Matyszewska
Data wytworzenia:
2011-05-13 09:31:53
Data publikacji:
2011-05-13 09:32:13
Ostatnia zmiana:
2011-05-13 09:34:07